Tên sản phẩm: Công tắc LED đơn, một chiều A89-BK2A
Mã sản phẩm: A89-BK2A
Giá: 340.000