Tên sản phẩm: Ổ cắm đa năng E9-C06
Mã sản phẩm: E9-C06
Giá: 150.000