Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng điện thoại E9-E01
Mã sản phẩm: E9-E01
Giá: 150.000