Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng điện thoại + Ổ cắm mạng máy tính E9-E0102
Mã sản phẩm: E9-E0102
Giá: 200.000