Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng điện thoại + Ổ cắm TV E9-E0103
Mã sản phẩm: E9-E0103
Giá: 200.000