Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng máy tính + Ổ cắm TV E9-E0203
Mã sản phẩm: E9-E0203
Giá: 200.000