Tên sản phẩm: Ổ cắm TV E9-E03
Mã sản phẩm: E9-E03
Giá: 150.000