Tên sản phẩm: Công tắc đơn, một chiều E9-K01A
Mã sản phẩm: E9-K01A
Giá: 110.000