Tên sản phẩm: Công tắc đơn, hai chiều E9-K01B
Mã sản phẩm: E9-K01B
Giá: 130.000