Tên sản phẩm: Công tắc đôi, một chiều E9-K02A
Mã sản phẩm: E9-K02A
Giá: 145.000