Tên sản phẩm: Công tắc đôi, hai chiều E9-K02B
Mã sản phẩm: E9-K02B
Giá: 165.000