Tên sản phẩm: Công tắc ba, một chiều E9-K03A
Mã sản phẩm: E9-K03A
Giá: 165.000