Tên sản phẩm: Công tắc ba, hai chiều E9-K03B
Mã sản phẩm: E9-K03B
Giá: 190.000