Tên sản phẩm: Công tắc bốn, một chiều E9-K04A
Mã sản phẩm: E9-K04A
Giá: 190.000