Tên sản phẩm: Công tắc bốn, hai chiều E9-K04B
Mã sản phẩm: E9-K04B
Giá: 225.000