Tên sản phẩm: Chiết áp quạt 300W E9-K11
Mã sản phẩm: E9-K11
Giá: 260.000