Tên sản phẩm: Key card E9-K15
Mã sản phẩm: E9-K15
Giá: 620.000