Tên sản phẩm: Công tắc đơn, một chiều C9-K01A
Mã sản phẩm: C9-K01A
Giá: 105.000