Tên sản phẩm: Công tắc đơn, hai chiều A77G1-K01B
Mã sản phẩm: A77G1-K01B
Giá: