Tên sản phẩm: Công tắc đơn, một chiều A69-K01A
Mã sản phẩm: A69-K01A
Giá: 360.000