Tên sản phẩm: Công tắc LED đơn, hai chiều A66-K1B
Mã sản phẩm: A66-K1B
Giá: 180.000