Tên sản phẩm: Ổ cắm 3 chấu và ổ cắm điện thoại
Mã sản phẩm: A88-C03E01
Giá: