Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng điện thoại A83-E0
Mã sản phẩm: A83-E01
Giá: