Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng máy tính C9-E02
Mã sản phẩm: C9-E02
Giá: