Tên sản phẩm: Ổ cắm TV C9-E03
Mã sản phẩm: C9-E03
Giá: 145.000