Tên sản phẩm: Chiết áp quạt 300W C9-K33
Mã sản phẩm: C9-K10
Giá: