Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng máy tính + Ổ cắm TV
Mã sản phẩm: A77G1-E0203
Giá: