Tên sản phẩm: Công tắc đơn, một chiều A66-K01A
Mã sản phẩm: A66-K01A
Giá: 120.000