Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng máy tính A66-E02
Mã sản phẩm: A66-E02
Giá: