Tên sản phẩm: Chiết áp điều khiển quạt 300W
Mã sản phẩm: A83-K32
Giá: