Tên sản phẩm: Ổ cắm điện thoại C9-E01.
Mã sản phẩm: C9-E01.
Giá: