Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng C9-SE02. (Size S)
Mã sản phẩm: C9-SE02.
Giá: