Tên sản phẩm: Ổ cắm đôi C9-2.MC03
Mã sản phẩm: C9-2.MC03
Giá: