Tên sản phẩm: Công tắc ba, hai chiều C9-K03B
Mã sản phẩm: C9-K03B
Giá: