Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng C9-E02. (Size M)
Mã sản phẩm: C9-E02.
Giá: