Tên sản phẩm: Công tắc ba, hai chiều A77K1-K03B
Mã sản phẩm: A77K1-K03B
Giá: 555.000