Tên sản phẩm: Công tắc đơn và ba A78K2-K0103
Mã sản phẩm: A78K2-K0103
Giá: