Tên sản phẩm: Công tắc LED ba, một chiều A85-MK3A
Mã sản phẩm: A85-MK3A
Giá: 354.000