Tên sản phẩm: Công tắc LED đôi, hai chiều A66-K2B
Mã sản phẩm: A66-K2B
Giá: 250.000 
 

Công tắc LED đôi 2 chiều