Tên sản phẩm: Công tắc LED đôi, một chiều A66-K2A
Mã sản phẩm: A66-K2A
Giá: