Tên sản phẩm: Đế âm chữ nhật 2M 118P15
Mã sản phẩm: 118P15
Giá: