Tên sản phẩm: Mặt che nước hình chữ nhật A83-P30
Mã sản phẩm: A85-P30
Giá: