Tên sản phẩm: Ổ cắm 2 chấu A89-MC03 (Size M)
Mã sản phẩm: A89-MC03.
Giá: