Tên sản phẩm: Ổ cắm 3 chấu + mạng A89-C03E02
Mã sản phẩm: A89-C03E02
Giá: