Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng máy tính + Ổ cắm TV A69-E0203
Mã sản phẩm: A69-E0203
Giá: