Tên sản phẩm: Ổ cắm mạng + ổ cắm 3 chấu
Mã sản phẩm: A83-C03E02
Giá: