Tên sản phẩm: Ổ cắm TV A69-E03
Mã sản phẩm: A69-E03
Giá: