Tên sản phẩm: Ổ cắm USB C9-E25
Mã sản phẩm: C9-E25
Giá: