Tên sản phẩm: Triết áp đèn 300W A77K1-K09
Mã sản phẩm: A77K1-K09
Giá: