Tên sản phẩm: Chiết áp đèn 300W C9-K32
Mã sản phẩm: C9-K32.
Giá: